Skip to main content

Toegankelijkheid Begroting en Rapportages

Datum van publicatie: 29-9-2020

Het is van groot belang dat raadsleden zich met de informatie uit de begroting een goed beeld kunnen vormen van de uitgaven die worden gedaan in relatie tot het beleid. De begroting biedt inzicht in de doelen en de middelen van het beleid.

Centrale onderzoeksvraag

Is de begroting 2019 en daaropvolgende stukken toegankelijk genoeg om de gemeenteraad in staat te stellen zowel hun budgetrecht als hun kaderstellende en controlerende rol goed te vervullen.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Sittard-Geleen
Provincie(s)
Limburg
Ingestuurd door
Debbie Steens
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
I&O Research