Skip to main content

Toegankelijkheid van stemlocaties – gemeente Amsterdam

Datum van publicatie: 27-6-2019

Bijna 250.000 Amsterdammers hebben een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. In dit onderzoek willen we nagaan in hoeverre de gemeente Amsterdam ervoor zorgt dat alle burgers die mógen stemmen, ook kúnnen stemmen.

Centrale onderzoeksvraag

Zorgt de gemeente Amsterdam ervoor dat alle burgers die mogen stemmen, ook kunnen stemmen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
mevrouw Rozendaal
Onderzoek door
Rekenkamer zelf