Skip to main content

Toerismebeleid

Datum van publicatie: 01-12-2012

Doelstelling is bevordering van het dagtoerisme en verlenging van de verblijfsduur. Binnen de doelgroep dagtoeristen is geen verdere doelgroepkeuze gemaakt.

Centrale onderzoeksvraag

Hoorn op de kaart te zetten. Welke besluiten zijn genomen, hoe is het beleid uitgevoerd en welke effecten heeft het beleid? Valt iets te leren van ervaringen elders in het land en wat valt te verbeteren?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Hoorn
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Bianca Klein
Onderzoek door
Rekenkamer zelf