Skip to main content

Toezicht en Handhaving

Datum van publicatie: 2023-03-23

Centrale onderzoeksvraag

Een onderzoek van de rekenkamercommissie Epe naar het toezicht- en handhavingsbeleid van de gemeente.
Zijn toezicht en handhaving op geldende regels, eisen en voorwaarden in het fysieke domein van de gemeente Epe doelmatig, doeltreffend en toekomstbestendig?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Epe
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Gea Bosman
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Partners & Pröpper