Skip to main content

Toezicht en handhaving in het ruimtelijk domein

Datum van publicatie: 29-03-2019

Onderzoek naar toezicht en handhaving in het fysieke domein. Het onderzoeksrapport geeft inzicht in de wijze waarop de gemeente Coevorden toezicht houdt en handhavend optreedt. Ook de samenwerking met andere organisaties is onder de loep genomen.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre zijn toezicht en handhaving door de gemeente Coevorden in het ruimtelijk domein effectief en hoe doeltreffend is de samenwerking met andere organisaties.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Coevorden
Provincie(s)
Drenthe
Ingestuurd door
J. Kok
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Pro facto