Skip to main content

Toezicht en Handhaving Openbare Orde en Veiligheid

Datum van publicatie: 2021-03-05

Op het gebied van toezicht en handhaving op OOV gaat er veel goed in Apeldoorn. De
beleidskaders zijn actueel, er is een duidelijk verband tussen beleid en uitvoeringsprogramma’s en er is op grote lijnen tevredenheid over de uitvoeringspraktijk. Apeldoorn wordt gezien als een relatief veilige grote gemeente. De gemeentelijke inzet is er dan ook op gericht om dat zoveel mogelijk te behouden. Daarin hebben allerlei partijen een rol zoals gemeente, politie, Openbaar Ministerie, zorgpartners én inwoners.

Centrale onderzoeksvraag

Welk toezichts- en handhavingsbeleid op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid heeft de gemeente Apeldoorn vastgesteld en wordt dit beleid doelmatig en doeltreffend uitgevoerd?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Apeldoorn
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Joyce Zweers
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Necker van Naem