Skip to main content

Toezicht en Handhaving

Datum van publicatie: 11-02-2020

Inzicht geven of er adequaat toezicht- en handhavingsbeleid is vastgesteld, of dit beleid doeltreffend en doelmatig is uitgevoerd, of er doelen zijn gesteld en of deze zijn gehaald.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre is er gedurende de periode 2013 – mei 2019 adequaat toezicht- en handhavingsbeleid vastgesteld en werd dit beleid doeltreffend en doelmatig uitgevoerd?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Schagen
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Marielle Teijema
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Partners+Pröpper