Skip to main content

Toezicht op voorscholen. De uitdaging van goed en praktisch toezicht

Datum van publicatie: 20-09-2012

Amsterdam wil de kwaliteit van voorscholen verbeteren, maar heeft daarbij niet veel aandacht voor het toezicht. Het toezicht op de voorscholen is weinig onafhankelijk en onvoldoende efficiënt.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre vindt het gemeentelijk toezicht op de voorscholen in Amsterdam efficiënt plaats?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Yvonne Huizinga
Onderzoek door
Rekenkamer zelf