Skip to main content

Trage voortgang bij snelle verbindingen: een onderzoek naar de aanleg van glasvezel in Amsterdam

Datum van publicatie: 16-09-2015

De gemeente Amsterdam wil de gehele stad zo snel mogelijk voorzien van een fijnmazig open glasvezelnet met zo min mogelijk gemeentelijke middelen. Daarom heeft de gemeente samen met verschillende private partijen het bedrijf Glasvezelnet Amsterdam (GNA) opgericht.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre is het beleid voor de aanleg van glasvezel weloverwogen ontwikkeld en in hoeverre is dit beleid doeltreffend?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Huizinga
Onderzoek door
Rekenkamer zelf