Skip to main content

Transformatie in het sociaal domein door de ogen van de wijkteams

Datum van publicatie: 2021-04-28

Uit het onderzoek blijkt dat sociaal werkers nieuwe methoden, nieuwe vaktermen en nieuwe netwerken opgebouwd hebben waarmee op een getransformeerde manier gewerkt wordt. Vooral het stimuleren van zelfredzaamheid en het multidisciplinair werken hebben het dagelijkse werk voor de hulpverleners van karakter veranderd. Sociaal werkers willen niet terug naar de oude situatie en geloven dat de getransformeerde manier van werken kan bijdragen aan betere zorg en ondersteuning van bewoners van Leeuwarden. Ondanks dat sociaal werkers van mening zijn dat de wijkteams grotendeels getransformeerd werken, ervaren zij belemmeringen waardoor onderdelen van de opdracht van de wijkteams in de transformatie van het sociaal domein nog niet voltooid zijn. Preventief werken, het benutten van de sociale basis en het leveren van maatwerk worden belemmerd door de werkdruk, de administratieve lasten en de wisselende gemeentelijke opdracht. En ook met het multidisciplinair werken kunnen nog verbeterslagen gemaakt worden. Ook hier geldt dat het vooral aan tijd ontbreekt om te investeren in netwerken.

Centrale onderzoeksvraag

Wat is in de ogen van de sociaal werkers en de beleidsmedewerkers de stand van zaken van de transformatie in het sociaal domein.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Leeuwarden
Provincie(s)
Friesland
Ingestuurd door
Reina Duijtshoff
Onderzoek door
Rekenkamer zelf