Skip to main content

Transformatie van leegstaande kantoren

Datum van publicatie: 20-03-2013

De rekenkamer beveelt het college aan de uitgangspunten en aanpak van het transformatiebeleid te heroverwegen. De lange termijn doelen zijn nog niet bereikt en na 2014 is het budget om transformaties te bevorderen op. Bovendien heeft het college geen zicht op de kosteneffectiviteit van het leegstandsbeleid.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre is het (transformatie)beleid van het gemeentebestuur om de kantorenleegstand aan te pakken effectief?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Yvonne Huizinga
Onderzoek door
Rekenkamer zelf