Skip to main content

Transformatie zorg voor de jeugd Zaanstad

Datum van publicatie: 13-02-2015

Vooruitlopend op de nieuwe Jeugdwet onderzocht de rekenkamer in hoeverre de gemeente voldoende rekening houdt met kansen en risico’s.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre houdt de gemeente Zaanstad bij het vormgeven van het nieuwe jeugdzorgstelsel (transformatie) in voldoende mate rekening met kansen en risico’s om te komen tot een doeltreffende en doelmatige zorg voor de jeugd?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RZ
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Yvonne Huizinga
Onderzoek door
Rekenkamer zelf