Skip to main content

Transformatiefonds

Datum van publicatie: 28-01-2019

Met het Transformatiefonds wil Zaanstad woningbouw stimuleren. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat de bestedingen uit het Transformatiefonds uiteindelijk ook moeten leiden tot hogere inkomsten voor Zaanstad in de toekomst.

Centrale onderzoeksvraag

Is in de opzet van het Transformatiefonds de financiële
positie van Zaanstad voldoende geborgd?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Ilmer Rozendaal
Onderzoek door
Rekenkamer zelf