Skip to main content

Treasury

Datum van publicatie: 16-11-2011

Onderzocht is of de opzet, de uitvoering van de treasuryfunctie en de informatievoorziening aan de gemeenteraad volgens de eisen verloopt.

Centrale onderzoeksvraag

Voldoet de opzet, de uitvoering van de treasuryfunctie en de informatievoorziening aan de gemeenteraad volgens de eisen die daaraan mogen worden gesteld?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamerdirecteur van Nieuwkoop
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Hans Slooijer
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)