Skip to main content

Treft subsidie doel, onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest

Datum van publicatie: 25-09-2006

Het doel van dit rekenkameronderzoek is om op hoofdlijnen inzicht te geven in het verloop van het subsidieproces bij de gemeente Soest en daarbij speciaal aandacht te besteden aan de informatievoorziening voor de raad. Het gaat daarbij om een breedte‐onderzoek gericht op het verkrijgen van inzicht en overzicht.

Centrale onderzoeksvraag

Waarborgt de inrichting van het huidige (nieuwe) subsidieproces het door de raad gewenste inzicht in de relatie tussen doelstellingen en beoogde resultaten, prestaties van de instellingen en het budget?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Soest
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
Marjolein Barel
Onderzoek door
Rekenkamer zelf