Skip to main content

Tussen beeldscherm en bureaustoel

Datum van publicatie: 2023-12-07

De rekenkamercommissies de Wolden en Hoogeveen hebben onderzoek
uitgevoerd naar de informatieveiligheid binnen de SWO om de
gemeenteraden inzicht te geven in de opgaven, de stand van zaken, de
doelmatigheid en doeltreffendheid van de informatieveiligheid van de
gemeenten. En om aanbevelingen voor mogelijke verbeteringen te doen
naar aanleiding van de bevindingen en conclusies. Doel is om een gedegen
beeld te krijgen van de aanwezige kwetsbaarheden, van het
beveiligingsniveau van zowel de organisatie, mens als techniek (ICT)

Centrale onderzoeksvraag

“Hoe doelmatig, doeltreffend en rechtmatig zijn de gemeenten de Wolden
en Hoogeveen om de informatieveiligheid te waarborgen?”

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
De Wolden
Ingestuurd door
Jeroen de Boer
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
PraeAdvies