Skip to main content

Tussenstand uitvoering Jeugdhulp in Alkmaar

Datum van publicatie: 17-01-2018

De rkc heeft de peilstok gestoken in het reilen en zeilen van de jeugdhulp in Alkmaar. Uit het onderzoek komt naar voren dat Alkmaar goed op weg is, maar dat er verbeteringen mogelijk zijn en dat de raad hierbij een voortrekkersrol kan nemen.

Centrale onderzoeksvraag

Is de jeugdhulp in de gemeente Alkmaar goed geregeld?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Alkmaar
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
J.F. Ningen
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Radar Advies