Skip to main content

Tussenstand uitvoering jeugdhulp

Datum van publicatie: 19-08-2019

Een onderzoek naar de stand van zaken ten aanzien van de transformatie van de jeugdhulp in Hilversum.

Centrale onderzoeksvraag

De rekenkamer vroeg zich af of de jeugdhulp in Hilversum in 2018 – drie jaar na de transitie – zoals beoogd beter en goedkoper is geworden; krijgen jeugdigen tijdig en adequate hulp, die zij nodig hebben tegen verantwoorde kosten?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Hilversum
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Dorien Verloop
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Radar Advies