Skip to main content

Uit de la gekomen: een onderzoek naar de doorwerking van rekenkameronderzoek in de gemeente Ede

Datum van publicatie: 01-10-2017

In dit onderzoek staat centraal wat de effecten van rekenkameronderzoek zijn en wat de gemeente met de adviezen van de Rekenkamercommissie heeft gedaan.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre werken de aanbevelingen van de rekenkamercommissie Ede door in het gemeentelijk beleid en wat zijn hierbij relevante factoren die van invloed kunnen zijn op de (de mate van) doorwerking?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Ede
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Koenders
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Edelmann Onderzoek en Advies