Skip to main content

Uit de schulden in de gemeente Nijkerk

Datum van publicatie: 2021-06-10

De rekenkamercommissie heeft de effectiviteit van de schuldhulpverlening in Nijkerk onderzocht. De conclusie is dat gemeente, uitvoerder en vrijwilligersorganisaties veel doen om schulden bij inwoners in een vroeg stadium op te sporen en om hen uit de schulden te helpen. De gevallen van recidive – terugval in schulden – zijn vrij laag. Dat lijkt erop te duiden dat de aanpak effectief is en eraan bijdraagt dat mensen die schuldhulpverlening aanvragen uit de schulden komen. Er zijn echter ook zaken die beter kunnen, zoals: het beleid verdient actualisatie en in subsidiebeschikkingen kunnen betere verbindingen gelegd worden naar gemeentelijke doelstellingen.

Centrale onderzoeksvraag

Is de huidige aanpak van schuldhulpverlening effectief?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Vallei en Veluwerand
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Marjolein Barel
Onderzoek door
Rekenkamer zelf