Skip to main content

Uit het oog, uit het hart? Revolverende fondsen in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen

Datum van publicatie: 2021-03-22

De Noordelijke Rekenkamer deed onderzoek naar revolverende fondsen in Drenthe, Fryslân en Groningen. Via revolverende fondsen worden middelen in de vorm van garanties, leningen en/of aandelenkapitaal beschikbaar gesteld aan verschillende projecten. De gedachte is dat er met de projecten maatschappelijke meerwaarde wordt gecreëerd én dat de middelen in principe uiteindelijk weer terugvloeien naar het fonds en opnieuw kunnen worden uitgezet. De Noordelijke Rekenkamer heeft een steekproef uitgevoerd om te kijken in hoeverre de revolverende fondsen voorzien in een behoefte; die is wisselend.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe hebben de Noordelijke provincies hun revolverende fondsen vormgegeven, hoe vinden sturing en verantwoording plaats over de provinciale middelen in de fondsen, welke risico’s worden daarmee gelopen en wat zijn de resultaten van de revolverende fondsen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Noordelijke Rekenkamer
Provincie(s)
Groningen, Drenthe
Ingestuurd door
Linze Schaap
Onderzoek door
Rekenkamer zelf