Skip to main content

Uitnodigingsplanologie in de gemeente Houten

Datum van publicatie: 21-01-2020

In de afgelopen jaren heeft de gemeente Houten enige ervaring opgedaan met uitnodigingsplanologie als nieuwe vorm van gebiedsontwikkeling. Met de komst van de Omgevingswet bestaat de behoefte om de ervaringen te evalueren.

Centrale onderzoeksvraag

1. Welke ervaringen zijn opgedaan met uitnodigingsplanologie?
2. Welke lering kan hieruit worden getrokken met het oog op de voorbereiding op de Omgevingswet?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Houten
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
Hans Slooijer
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
BMC Onderzoek