Skip to main content

Uitvoering jeugdhulp op koers?

Datum van publicatie: 29-04-2019

Een onderzoek naar de effectiviteit en efficiëntie van de jeugdhulp in de gemeente Ede.

Centrale onderzoeksvraag

Bereikt de gemeente Ede de gestelde doelen op het gebied van jeugdhulp op een effectieve en efficiënte wijze?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Ede
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Jorine Koenders
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
RadarAdvies