Skip to main content

Uitvoering op afstand: provinciaal opdrachtgeverschap voor uitvoering VTHtaken bij majeure risicobedrijven – provincie Zuid-Holland

Datum van publicatie: 19-05-2016

In honderden bedrijven in Nederland worden op grote schaal gevaarlijke stoffen geproduceerd, verwerkt en/of opgeslagen. Dit zijn bijvoorbeeld complexe chemiebedrijven. Eventuele fouten of gebreken bij deze bedrijven kunnen tot zware ongelukken voor mens en milieu leiden. De Randstedelijke Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het opdrachtgeverschap van de vier provincies voor de uitvoering van VTH-taken bij deze majeure risicobedrijven. Doel is het bieden van inzicht in de wijze waarop de provincie haar rol invult als opdrachtgever van de BRZO-omgevingsdiensten voor het uitvoeren van de VTH-taken bij majeure risicobedrijven en inzicht bieden in de uitvoering van de VTH-taken bij deze majeure risicobedrijven.

Centrale onderzoeksvraag

Vult de provincie haar rol als opdrachtgever van BRZO-omgevingsdiensten voor de uitvoering van de VTH-taken bij majeure risicobedrijven goed in en welke aandachtspunten zijn er door de betrokkenen gesignaleerd bij de uitvoering van de VTH-taken bij deze majeure risicobedrijven?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Randstedelijke Rekenkamer
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Anneke van der Sluis
Onderzoek door
Rekenkamer zelf