Skip to main content

Uitvoering Participatiebeleid Bergeijk

Datum van publicatie: 03-09-2019

De uitvoering van het participatiebeleid in Bergeijk is geëvalueerd over de periode 2015-2019. Het percentage van de doelgroep, dat in een traject opgenomen is, stijgt in die jaren van minder dan 60% tot meer dan 80%.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre zijn de doelstellingen van het participatiebeleid uit 2015 bereikt?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Bergeijk
Provincie(s)
Noord-Brabant
Ingestuurd door
A.E.T. Kuiper
Onderzoek door
Rekenkamer zelf