Skip to main content

Uitvoering Participatiewet voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt: eindrapport inclusief bestuurlijke reactie

Datum van publicatie: 01-06-2018

Onderzoek naar de uitvoering van de Participatiewet voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De nadruk lag bij het onderzoek op het beleid, de organisatie en de uitvoering.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre is de uitvoering van de Participatiewet voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door de gemeente Kampen doeltreffend en in hoeverre is de uitvoeringsorganisatie toekomstbestendig ingericht?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Kampen
Ingestuurd door
Mevr. I. Versprille
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Unravelling Onderzoek & Advies