Skip to main content

Uniformiteit in maatwerk (Heemstede 2013)

Datum van publicatie: 15-08-2013

Een onderzoek naar de uitbesteding van gemeentelijke diensten aan afval
en groenbedrijf De Meerlanden

Centrale onderzoeksvraag

Heeft de uitbesteding van de gemeentelijke taken bij De Meerlanden het beoogde resultaat opgeleverd?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Heemstede
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Inge Boon
Onderzoek door
Meerdere rekenkamers i.s.m. extern onderzoekbureau(s)