Skip to main content

Vaart maken bij tegenwind, onderzoek naar Versnellingsagenda provincie Utrecht

Datum van publicatie: 14-06-2011

Begin 2009 heeft de provincie Utrecht besloten om actief bij te dragen aan de bestrijding van de economische crisis met het opstellen van de Versnellingsagenda Utrecht. Doel van de Versnellingsagenda is het versterken van het Utrechtse bedrijfsleven en het Utrechtse leef- en vestigingsklimaat door projecten versneld uit te voeren en niet om nieuwe projecten te starten. Vanuit PS Utrecht is het verzoek aan de Rekenkamer gedaan om een inventarisatie uit te voeren naar de (voorlopige) resultaten van de Versnellingsagenda.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre zijn de projecten van de Versnellingsagenda (versneld) uitgevoerd en wat zijn hierbij de succes- en faalfactoren geweest?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Randstedelijke Rekenkamer
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
Anneke van der Sluis
Onderzoek door
Rekenkamer zelf