Skip to main content

Validatie Terugblik Collegeperiode 2011-2015 provincie Zuid-Holland

Datum van publicatie: 20-01-2015

In 2010 heeft de Randstedelijke Rekenkamer de Terugblik van de collegeperiode 2007-2011 van de Provincie Zuid-Holland gevalideerd. In de bijeenkomst van de programmaraad van 4 maart jl. is aangegeven dat Zuid-Holland weer een validatie zou willen laten uitvoeren over de Terugblik van de huidige collegeperiode. De Rekenkamer heeft daaraan gehoor gegeven. In dit rapport presenteren we de resultaten van onze validatie van de Terugblik collegeperiode 2011-2015 ‘Zuid-Holland verbindt en geeft ruimte’.

Centrale onderzoeksvraag

De doelstelling van de Validatie is het verstrekken van een oordeel over de juistheid en toereikendheid van de in de Terugblik Hoofdlijnenakkoord 2011-2015 gerapporteerde doelstellingen en resultaten. De discussie tussen PS en GS kan zich daarmee concentreren op de bereikte resultaten.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Randstedelijke Rekenkamer
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Anneke van der Sluis
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)