Skip to main content

Van aanbeveling naar actie

Datum van publicatie: 01-09-2016

De rekenkamer heeft gekeken in hoeverre sprake was van doorwerking van onderzoeksrapporten en rekenkamerbrieven en welke factoren daarbij van invloed zijn geweest. Het onderzoek richt zich op rapporten en rekenkamerbrieven uit de periode 2012-2014.
De rekenkamer concludeert dat de doorwerking groter is naarmate de onderwerpen beter aansluiten bij actuele thema’s van de raad. Het is wel noodzakelijk dat de aanbevelingen onmiddellijk worden opgepakt; als dit niet gebeurt, verslapt de aandacht van de raad voor de toezeggingen van het college. Deze hoofdconclusies zijn uitgewerkt in vijf deelconclusies.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre is er sprake van doorwerking van onderzoeksrapporten en rekenkamerbrieven in de gemeente Doetinchem en welke factoren zijn daarbij van invloed geweest?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Doetinchem
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Marta Schennink
Onderzoek door
Rekenkamer zelf