Skip to main content

Van goed naar beter? Onderzoek naar de ervaringen van zorgbehoevenden in de gemeente Zundert met betrekking tot de Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Datum van publicatie: 06-07-2016

Dit eerste onderzoek van de nieuwe Rekenkamercommissie Zundert is gericht op de hernieuwde Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) die sinds 2015 door gemeenten wordt uitgevoerd. De wet is bedoeld de zelfredzaamheid van inwoners te versterken en er vallen dan ook concrete zaken onder, zoals hulp in de huishouding, vervoersvoorzieningen, ondersteuning mantelzorgers en maatschappelijke opvang. Dat zijn voor veel inwoners essentiële voorzieningen om te kunnen meedoen in de Zundertse samenleving. In dit onderzoek is bekeken hoe de uitvoering van deze nieuwe wet door diezelfde inwoners wordt ervaren.

Centrale onderzoeksvraag

Wat zijn de ervaringen van zorgbehoevenden met betrekking tot de manier waarop de gemeente Zundert uitvoering geeft aan de taken binnen de WMO?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Zundert
Provincie(s)
Noord-Brabant
Ingestuurd door
M.F.H. Schuurmans
Onderzoek door
Anders, nl.
Andere onderzoeker
Masterstudenten Tilburg University