Skip to main content

Van grondexploitatie naar sturingsinformatie

Datum van publicatie: 02-09-2013

De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de besluitvorming rondom grondexploitaties. Het gaat om de periode 2008-2012. Het onderzoek was een quickscan. De beoordeling van de kwaliteit is getoetst aan de hand van een selectie van twee grondexploitaties. Het onderzoek is uitgevoerd in twee stappen: deskresearch en kwalitatief onderzoek door diverse interviews met betrokkenen.

Centrale onderzoeksvraag

Zijn de juiste spelregels m.b.t. de informatievoorziening aan de raad op de juiste wijze gevolgd? Zijn de door de raad ontvangen, of aan de raad gepresenteerde stukken inhoudelijk van goede kwaliteit?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Doetinchem
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Marta Schennink
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)