Skip to main content

Van informatie, via begrip, naar grip. Verbonden partijen van de gemeente Coevorden

Datum van publicatie: 28-09-2017

De gemeenteraden van Coevorden en Hardenberg krijgen moeilijk grip op ‘verbonden partijen’ zoals bijvoorbeeld AREA, ROVA en GGD, zo concluderen de Rekenkamercommissies van Hardenberg en Coevorden in twee afzonderlijke rapporten.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre kan de gemeenteraad van Coevorden de verbonden partijen GGD, RUD en AREA sturen en controleren?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Coevorden
Provincie(s)
Drenthe
Ingestuurd door
Carel Horstmeier
Onderzoek door
Meerdere rekenkamers i.s.m. extern onderzoekbureau(s)
Onderzoeksbureau
Stibabo