Skip to main content

Van inspanning naar resultaat? Analyse van het Gelderse programma Energietransietie 2012-2015

Datum van publicatie: 14-12-2014

In 2012 startte de Provincie Gelderland met een specifiek beleidsprogramma om bij te dragen aan de energietransitie in Gelderland. Het provinciale budget daarvoor was € 48 miljoen.

In het voorjaar van 2014 werd duidelijk dat de provincie Gelderland haar doelen voor de energietransitie over de periode 2012-2015 niet volledig zou realiseren. Dat was voor de Rekenkamer reden om onderzoek te doen naar de aanpak van energietransitie in Gelderland. De focus van het onderzoek lag op de vraag welke stimulerende en belemmerende factoren het provinciale beleid beïnvloeden.

Centrale onderzoeksvraag

Wat zijn de belangrijkste belemmerende en stimulerende factoren die het behaalde doelbereik van het Programma Energietransitie verklaren en welke mogelijkheden van provinciale (bij)sturing zijn er voor de realisatie van de korte en lange termijndoelen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Oost-Nederland
Provincie(s)
Overijssel, Gelderland
Ingestuurd door
Annemarieke Hissink
Onderzoek door
Rekenkamer zelf