Skip to main content

Van Inspraak naar Samenspraak Schiedam

Datum van publicatie: 16-04-2015

Onderzoek naar inspraak en burgerparticipatie in de gemeente Schiedam. Vier projecten nader bestudeerd.

Centrale onderzoeksvraag

Heeft de gemeente Schiedam het beleid en uitvoering van de Inspraak en burgerparticipatie zodanig vormgegeven dat dit door de inwoners als voldoende wordt ervaren?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercomissie Schiedam-Vlaardingen
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Mieke van der Stel
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)