Skip to main content

Van kaderstelling tot controle: Grip op samenwerkingsverbanden van het waterschap

Datum van publicatie: 25-11-2020

De Rekenkamercommissie levert een bijdrage aan de inhoudelijke kennis van het algemeen bestuur over zijn rol en de keuzemogelijkheden die dit bestuur heeft bij het aangaan, werken met, bijsturen en beëindigen van samenwerkingsverbanden. De Rekenkamercommissie geeft hiervoor aanbevelingen mee.

Centrale onderzoeksvraag

Wat is de rol van het algemeen bestuur in bestuurlijk relevante samenwerkingsrelaties met publieke en private partijen en kan het hiermee zijn kaderstellende, richtinggevende en toetsende functie voor de strategische aspecten van de taakuitoefening tijdig en adequaat vervullen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Waterschap De Dommel
Ingestuurd door
Anne-Marie van Heertum-van de Meerakker
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)