Skip to main content

Van toerekening naar transparantie: onderzoek naar de kostendekkendheid van gemeentelijke tarieven – beleid en praktijk bij de gemeente Doetinchem

Datum van publicatie: 22-06-2017

De rekenkamer heeft gekeken naar de tarieven voor vier diensten: leges burgerzaken, rioolheffing, leges bouwvergunning en afvalstoffenheffing. De rekenkamer wil met dit onderzoek inzicht bieden in de manier waarop de gemeente de tarieven bepaalt.

Centrale onderzoeksvraag

Welk beleid heeft de gemeente vastgesteld rond het heffen van belastingen en leges en hoe is de relatie tot de kostendekkendheid?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Doetinchem
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Mevr. M.A. Schennink
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Public Profit