Skip to main content

Vastgoed

Datum van publicatie: 19-11-2013

De Enschedese rekenkamercommissie vindt dat het beeld dat de gemeente schetst van het gemeentelijke vastgoed in een aantal gevallen niet overeenkomt met de realiteit en dus een veronderstelde werkelijkheid laat zien. Dit onjuiste beeld lijkt vooral veroorzaakt door de gehanteerde administratieve, beheersmatige benadering van het vastgoedbeleid. Daarnaast is onvoldoende inzichtelijk op welke manier het vastgoed bijdraagt aan het realiseren van de doelstellingen van de Enschedese beleidsprogramma’s.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre zijn de doelstellingen en de missie waarmee het vastgoedbedrijf is opgericht, waargemaakt? Het accent moet daarbij liggen op de maatschappelijke kant van het vastgoed.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Enschede
Provincie(s)
Overijssel
Ingestuurd door
Nelleke van Proosdij
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)