Skip to main content

Vastgoedbeheer gemeente Hoorn

Datum van publicatie: 09-06-2016

Hoorn heeft wel inzicht in de omvang en waarde van de vastgoedportefeuille, maar het inzicht in de lasten en de opbrengsten moet verbeteren.

Centrale onderzoeksvraag

De rekenkamercommissie beoogt inzicht te krijgen in de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het vastgoedbeleid.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Hoorn
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
K. Bongers
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Bongers Onderzoek & Advies