Skip to main content

Vastgoedbeleid Gemeente Bergeijk

Datum van publicatie: 17-04-2015

Van het gemeentelijk vastgoed zijn de administratie, beleid en beheer onderzocht. De zaken zijn goed op orde bevonden, er worden echter nog wat kleine verbeterpunten aanbevolen.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe wordt het gemeentelijk vastgoed in Bergeijk beheerd?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Bergeijk
Provincie(s)
Noord-Brabant
Ingestuurd door
A.E.T. Kuiper
Onderzoek door
Rekenkamer zelf