Skip to main content

Veiligheid: Dat doen we samen!

Datum van publicatie: 25-10-2013

Onderzoek naar de rollen, verantwoordelijkheden en prestaties binnen het veiligheidsbeleid va de gemeente Veldhoven.

Er wordt een actief veiligheidsbeleid gevoerd, waar veel partners bij betrokken zijn. Veldhoven weet daarbinnen goed de weg te vinden en de houding van Veldhoven wordt als proactief en door de grote betrokkenheid en daadkracht van zowel de ambtelijke medewerkers als de bestuurders ook als positief ervaren. In enkele gevallen staat Veldhoven zelfs model voor landelijke ontwikkelingen of heeft daar een unieke positie in.

Centrale onderzoeksvraag

Welke spelers zijn bij het veiligheidsbeleid betrokken, liggen de rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende partners vast, wordt in de praktijk conform deze rolverdeling gehandeld en worden daadwerkelijk prestaties geleverd, die bijdragen aan de veiligheid in Veldhoven

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Veldhoven
Provincie(s)
Noord-Brabant
Onderzoek door
Rekenkamer zelf