Skip to main content

Veiligheid en zorg – persoonsgerichte aanpak (pga)

Datum van publicatie: 30-11-2020

De persoonsgerichte aanpak is vanuit de praktijk gestart. Het is nu zaak deze op papier te zetten inclusief goede effectindicatoren. T.a.v. toepasbaarheid in het Sociaal Domein beperkt de rkc zich tot observaties.

Centrale onderzoeksvraag

Op welke wijze wordt uitvoering gegeven (zowel op inhoud als op samenwerking) aan de persoonsgerichte aanpak, hoe kan deze aanpak tot aanbeveling strekken in het Sociaal Domein (specifiek voor jeugd) en welke rol speelt de raad hierin?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Zoetermeer
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Anna de Vries-Asselbergs
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
DSP