Skip to main content

Verbind en beheers: de gemeente Ede en haar verbonden partijen

Datum van publicatie: 08-04-2008

In dit rapport wordt onderzocht hoe het gemeentebestuur van Ede stuurt, beheerst, verantwoordt en toezicht houdt op de verbonden partijen met wie zij samenwerkt.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre stuurt, beheerst, verantwoordt en houdt het gemeentebestuur toezicht op de resultaten en risico’s van verbonden partijen?
Deelvragen: welk beleidskader wordt gehanteerd?; welke doelstellingen zijn geformuleerd?; welke (financiële) risico’s loopt de gemeente?; hoe vindt (bij)sturing plaats?; welke beheersmaatregelen zijn getroffen? hoe vindt verantwoording plaats? hoe is het toezicht geregeld?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Ede
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Koenders
Onderzoek door
Rekenkamer zelf