Skip to main content

Verbinden is vooruitzien, onderzoek naar bestuurlijke relaties met verbonden stichtingen

Datum van publicatie: 2018-12-04

Capelle aan den IJssel werkt sinds enkele jaren met verbonden stichtingen. Zo bestaat sinds 2011 de stichting CapelleWerkt en zijn in 2016 de stichting Welzijn Capelle en de stichting BLICK opgericht. De rekenkamer heeft het gemeentelijk toezicht op deze drie stichtingen onderzocht en concludeert dat er gebreken zijn in het toezicht op elk van de drie stichtingen. Zo zijn in de statuten onvoldoende afspraken vastgelegd over het gemeentelijk toezicht.

Centrale onderzoeksvraag

Heeft de gemeente haar bestuurlijke relaties met verbonden stichtingen adequaat vormgegeven en ingevuld?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Capelle aan den IJssel
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Kees de Waijer
Onderzoek door
Rekenkamer zelf