Skip to main content

Verbonden Partijen

Datum van publicatie: 26-04-2012

Gemeenten nemen zowel verplicht als vrijwillig deel in verbonden partijen. In beide gevallen is het van belang dat vooraf het motief (reden), het doel en de verwachtingen van de deelname in de verbonden partij zijn vastgelegd en gecommuniceerd. Voorwaarde hiervoor is dat de raad heldere kaders voor deelname in verbonden partijen heeft geformuleerd in een algemeen beleidskader (bijvoorbeeld een nota verbonden partijen of een gedegen Paragraaf verbonden partijen in de planning-en-controldocumenten).

Centrale onderzoeksvraag

Heeft de gemeenteraad zich, door een goed beleidskader en actieve monitoring en controle van de uitvoering aan de hand van verantwoordingsinformatie, verzekerd van voldoende inzicht in de mate waarin deelname aan een verbonden partij leidt tot de beoogde resultaten?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Neder-Betuwe
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
J.M. van Neerbos
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)