Skip to main content

Verbonden Partijen

Datum van publicatie: 27-09-2013

De Delftse rekenkamer heeft met het onderzoek tot aanbevelingen willen komen om de doelen van verbonden partijen van de gemeente Delft te helpen realiseren, met het accent op het versterken van de politiek sturende en controlerende rol van de raad. Daarbij is aandacht besteed aan de kwaliteit van ‘governance’ van verbonden partijen.

Centrale onderzoeksvraag

Met welke aannames en vanuit welke doelstellingen is door de gemeente Delft gekozen voor de betreffende (vorm) van verbonden partijen, waren dit de juiste keuzes, zijn de verwachtingen waargemaakt en hoe heeft de gemeente daar op gestuurd of kunnen sturen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Delftse Rekenkamer
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
W. Dubbeld
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)