Skip to main content

Verbondenheid schept verantwoordelijkheid

Datum van publicatie: 01-12-2008

De RKC heeft een onderzoek verricht naar het deelnemingenbeleid van de gemeente Den Helder met als doel meer inzicht te verkrijgen in de relatie tussen de gemeente en de verbonden partijen. Binnen de gemeente is een toename van het aantal samenwerkingsvormen op basis van het privaatrecht. De RKC heeft daarom twee privaatrechtelijke deelnemingen (Den Helder Airport C.V. en vof ’t Oost) gekozen als casestudy.

te Een beoordeling van de opzet en werking van het deelnemingenbeleid .

Centrale onderzoeksvraag

1. Wat is de kwaliteit van de beleidsnota als kader voor het gemeentelijk deelnemingenbeleid?
2. Hoe wordt in de praktijk het gemeentelijk deelnemingenbeleid uitgevoerd, in het bijzonder bij de twee genoemde deelnemingen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Den Helder
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Mark Versteeg
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)