Skip to main content

Verdeling onder hoogspanning

Datum van publicatie: 02-03-2020

Als provincies compensatie en financiële participatie voor omwonenden van wind- en zonneparken willen regelen, moeten ze het Rijk vragen om landelijke wetgeving. Ook burgerparticipatie bij de energietransitie kan verbeterd worden.

Centrale onderzoeksvraag

Welke kosten en baten ondervinden betrokken partijen bij projecten over duurzame
energieopwekking, hoe – en op basis van welke criteria – zijn deze kosten en baten
verdeeld en hoe is die verdeling tot stand gekomen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Noordelijke Rekenkamer
Ingestuurd door
Linze Schaap
Onderzoek door
Rekenkamer zelf