Skip to main content

Verdieping informatiewaarde van de begroting

Datum van publicatie: 15-01-2014

Voor het rapport Informatiewaarde van de begroting (februari 2013) zijn twee vervolgactiviteiten ondernomen: 1) een verdiepend onderzoek naar de doorvertaling van de indicatoren uit de programmabegroting naar de bedrijfsvoering van de diensten en 2) een inventarisatie van de mogelijkheden van een instrument zoals de buurtbegroting van stadsdeel Oost om de informatiewaarde van een begroting voor raadsleden te verhogen.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre vinden de indicatoren uit de gemeentelijke programmabegroting hun vertaling binnen de bedrijfsvoering van de diensten?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Yvonne Huizinga
Onderzoek door
Rekenkamer zelf