Skip to main content

Verduurzaming warmtevoorziening met warmtenetten

Datum van publicatie: 07-03-2019

Na een verkennend onderzoek heeft de rekenkamer besloten om nader onderzoek te doen naar het beleid dat de gemeente voert ten aanzien van de verduurzaming van de warmtevoorziening.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre is het beleid in de periode 2005-2018 om met behulp van warmtenetten de warmtevoorziening te verduurzamen weloverwogen tot stand gekomen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Yvonne Huizinga
Onderzoek door
Rekenkamer zelf